Erwin Koenen is als freelancer verbonden aan OR-coach.nl. Bij dit bureau zet hij zijn kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap in, zowel als senior adviseur en ook als trainer. Een groot deel van zijn loopbaan is hij betrokken geweest bij medezeggenschap, zowel als voorzitter/lid OR en ook als WOR-bestuurder.


Erwin: “Een organisatie vaart wel bij een goede OR!”.