GovUnited

Een belangrijke ontwikkeling binnen de overheid is op dit moment de e(lektronische) dienstverlening. Deelnemende gemeenten hebben samen met GovUnited, waar Erwin Koenen bestuursvoorzitter van is, grote stappen gezet in deze ontwikkeling.

GovUnited
GovUnited is een samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van de e-overheid. Deelnemers bundelen kennis en expertise, organiseren de inkoopvraag en stimuleren elkaar tot innovatie.

GovUnited bestaat uit 19 kleine en (middel)grote gemeenten: van Aa en Hunze en Westerveld tot Utrecht en Nijmegen. Het gezamenlijk aantal inwoners van deze “GovUnited-gemeenten” bedraagt bijna 1,2 miljoen.

Software Suite
GovUnited maakt gebruik van een software suite die wordt geleverd door GreenValley. Deze suite bevat onder andere de website, antwoordportaal, zaaksysteem, e-loket en de e-formulieren. Meer informatie over de software suite van GovUnited treft u op http://www.greenvalley.nl/Cases/GovUnited