Pulsya biedt executive coaching aan voor professionals in management, directie en bestuur van organisaties, profit en non-profit.

Wat is coaching?

IHR full certified hypnosis-coachCoaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner, de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Belangrijke elementen zijn daarbij

  • bewustwording en persoonlijke groei;
  • vergroten van het zelfvertrouwen;
  • (her)bezinning op (professionele)toekomst;
  • exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Het proces

In het eerste (kosteloze) intakegesprek kijken we of het ‘klikt’ en wordt de coachvraag verkend. De coach formuleert samen met u de coachvraag en -doelen, waarna hij op basis daarvan met een coachaanpak komt. Deze coachvraag en aanpak kunnen desgewenst in een driegesprek met de opdrachtgever in de organisatie worden besproken.

Daarna wordt er in een serie van ongeveer 10 gesprekken (afhankelijk van de coachvraag) systematisch gewerkt aan het realiseren van de vooraf gestelde doelen.

Werkwijze

“Positieve psychologie omvat de wetenschappelijke studie van het optimale menselijke functioneren”.
– Linley et al., 2006

De coach zal u helpen bij het beantwoorden van de coachvragen en het bereiken van de geformuleerde doelen, maar hij is niet de adviseur die met de oplossingen zal komen. Bij de coachgesprekken zal gebruik gemaakt worden van inzichten uit de ‘positieve psychologie’, een relatieve jonge wetenschap.  Daarnaast zal waar nodig / gewenst gebruik gemaakt worden van technieken uit de NLP en hypnotherapie.

“Het doel van positieve psychologie was en is expliciet om tegenwicht te bieden aan de preoccupaties van klinische psychologie en pathologie, beschadiging en zwakte. […] Een belangrijke insteek vanuit de positieve psychologie om een goed leven te bewerkstelligen, is het bevorderen van de geestelijke veerkracht.”
– Bohlmeijer et al., 2015

Kosten

Pulsya hanteert een all-in tarief, dat wil zeggen dat bij het tarief voor een coachgesprek zijn inbegrepen, de reistijd,  de voorbereiding van het coachgesprek en de opvolging van acties na afloop van het coachgesprek. Voor reiskosten wordt € 0,45/km berekend. Dus geen vervelende verrassingen, maar een helder tarief zonder bijkomende kosten.

De coach


Drs. Erwin Koenen is bestuurskundige en heeft ruim 30 jaar ervaring bij de overheid. In leidinggevende functies bij politie en gemeenten heeft hij ervaring opgedaan die hij graag inzet om anderen te helpen bij hun ontwikkelvragen. Door aanvullende opleidingen op het gebied van (positieve)psychologie, NLP en hypnotherapie, is Erwin in staat om mensen met uiteenlopende ontwikkelvragen op een adequate wijze te helpen.