Erwin Koenen in de Media

Een willekeurige greep uit het de recente berichten in de media:

RTV Rijnmond Erwin Koenen over geweld in Rotterdam

“De politievakbond ACP wil dat geweld tegen politieagenten strenger wordt bestraft. Een taakstraf is niet voldoende, vindt vice-voorzitter Erwin Koenen. Hij noemt het “een lachertje” dat daders er vanaf komen met wat uurtjes schoffelen.”

Koenen werkte vroeger bij de politie en weet waarover hij praat. Hij kreeg zelf ooit ook twee forse trappen tegen zijn hoofd toen hij in ’s Gravendeel een man in de boeien sloeg. Resultaat: een hersenschudding. “De  trapper droeg gympen, dat was mijn redding. Als hij zware schoenen aan had gehad, waren mijn oogkassen waarschijnlijk verbrijzeld geweest.”

RTL Editie NL  Erwin Koenen over geweld tegen politiemensen

“Geweld tegen politiemensen moet bestraft worden met vrijheidsstraffen en geen taakstraffen”.

Nu.nl Reactie Erwin Koenen op rapp. drugscriminaliteit Amsterdam

Koenen: “Het is dweilen met de kraan open. De politiek kan niet verwachten dat we meer gaan doen met dezelfde hoeveelheid mensen. Het gesprek moet nu zijn: wat wil je dat de politie doet?”

Algemeen Dagblad  Erwin Koenen reageert op besluit van het OM

Begrip voor de actie van justitie is er echter ook. ,,Met een ‘korte klap’ is toch bijna acht ton binnengehaald’’, zegt Erwin Koenen, vice-voorzitter van politievakbond ACP. ,,De vraag is of je dat met een lange rechtsgang ook voor elkaar had gekregen. Als een verdachte niets zegt, is het de vraag of je veel verder komt.’’

Hoewel in het drugscircuit vele honderden miljoenen euro’s rondgaan, heeft het afpakken van acht ton volgens Koenen wel degelijk effect. ,,Op deze manier pak je ze het hardst. Je treft ze financieel. Ik vind het een wijze actie.’’

NRC Erwin Koenen over het onafhankelijk meldpunt politie

Erwin Koenen van politiebond ACP ziet het nieuwe meldpunt weliswaar als een „eerste stap” in de goede richting, maar ook vooral als „symptoombestrijding”. De bonden vinden dat intimidatie op de werkvloer op eenheidsniveau of op teamniveau moeten worden opgepakt. Leidinggevenden moeten daarin voorop gaan. Zij moeten duidelijker grenzen stellen en ingrijpen bij bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen naar vrouwelijke agentes of discriminatie van collega’s.

Over hetzelfde onderwerp bij RTL Nieuwsklik hier voor de uitzending

Hart van Nederland (SBS6) Erwin Koenen over ‘politiekamer’ van de rechtbank
ACP warm voorstander van wetswijziging. Politiemensen verkeren in bijzondere positie. Mogen geweld gebruiken en MOETEN soms geweld gebruiken. Als er correct volgens de ambtsinstructie is gehandeld, hoort er geen strafrechtelijk traject te volgen!

Wakker NL op zaterdag (Radio 1) Erwin Koenen over de aparte ‘politiekamer’ van de rechtbank
“De wetswijziging die op stapel staat doet recht aan de bijzondere positie die politiemensen innemen”, zegt vicevoorzitter van politievakbond ACP Erwin Koenen in WNL op Zaterdag op NPO Radio 1.”

Nieuwsuur: Erwin Koenen over ontbreken van 21.000 DNA profielen
“Het pas na veroordeling alle veroordeelden weer op gaan zoeken om een DNA profiel af te nemen is een werkwijze die je niet van de politie mag vragen”.

EenVandaag:  Erwin Koenen over de gevaren van nep- en speelgoedwapens
“Wij pleiten ervoor om alle voorwerpen die ook maar enigszins lijken op een wapen, te verbieden”, zegt Erwin Koenen, vicevoorzitter van politievakbond ACP. “Van die rare uitzonderingen dat het speelgoed is en dat het dan wel mag, daar moeten we ook mee stoppen. Want in de praktijk is dat onderscheid tussen en nep en echt wapen gewoon niet te maken door onze politiemensen.”

RTV Noord: Erwin Koenen als reactie op uitspraak regioburgemeester Den Oudsten
‘Een miskenning van de problemen.’ noemt Erwin Koenen, vice voorzitter van de ACP, Den Oudstens uitspraak dat ‘we in het noorden niet te klagen hebben over de politiecapaciteit’.

Symposium IZZErwin Koenen: de kracht van collectiviteiten
“Solidariteit is heel belangrijk voor politiemensen. Dat zie je in het werk op straat en bij de verzekering. Bij de Politie Zorg Polis is 95% van de politiemensen verzekerd”.

RTV Utrecht interview over opsporing vuurwerk
“Als je meer mensen inzet voor de online opsporing van illegaal vuurwerk, dan moet je ook meer mensen inzetten voor de afhandeling, de aanhoudingen en inbeslagname”.

PZP Magazine column Erwin Koenen als voorzitter commissie Politie Zorg Polis
“Samen blijven we streven naar de beste zorgverzekering voor politiemedewerkers […] een polis die past bij de mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de veiligheid van de maatschappij. Zij verdienen alleen het beste”. 

Hoorzittting Tweede Kamer inspraak door Erwin Koenen bij commissie V&J
Mw. Helder: “De heer Koenen van de ACP toonde ook aan dat er sprake is van zwaar weer. Ik vind gewoon dat wij aan de slag moeten. Ik ga dat doen met de minimumstraffen en de groepsaansprakelijkheid. Collega Kooiman heeft het altijd gehad over de aspiranten. Dat ga ik ook steunen. Dat punt ga ik zeker niet wegnemen, maar daar moet ook wat aan gebeuren”.

Nederlands dagblad: ‘Gebruik verstand op jetski, niet alleen pk’s’  reactie Erwin Koenen
‘Het wordt tijd dat er maatregelen worden genomen tegen de terreur van de waterscooters.’ Vicevoorzitter Erwin Koenen van politievakbond ACP liet zich op Twitter in niet mis te verstane bewoordingen uit, nadat zaterdag een veertienjarige jongen was overleden door een aanvaring met een waterscooter op de Maas.

Wanneer is ‘erg’ erg genoeg? Blog vice voorzitter ACP Erwin Koenen
Wanneer is ‘erg’ erg genoeg en welke maatregelen doen mensen recht?
Die vraag heb ik mij al een aantal keer gesteld bij motorrijders die zich met gehoorschade bij ons melden. De gezondheid van onze mensen is in het geding. Een 30-jarige politie-collega vertelde: “De ruis in mijn oren is gekmakend.”

Ekdom in de ochtend  Interview Erwin Koenen op Radio 2
“Politie verliest vertrouwen in de politiek” Erwin Koenen, vice voorzitter politievakbond ACP legt uit.

Radio 1 Langs de lijn en omstrekenacties waterpolitie opgeschort 
De acties die de Waterpolitie Landelijke Eenheid 17 dagen geleden is begonnen, worden per direct opgeschort, zo maakte politievakbond ACP vanavond bekend. Wat is er aan de hand? ACP vice voorzitter Erwin Koenen licht het toe in Langs de Lijn En Omstreken. De Waterpolitie is onder andere verantwoordelijk voor de Nederlandse kustbewaking. Hebben smokkelaars dan de afgelopen weken vrij spel gehad?

Algemeen Dagblad: ‘politievakbond vreest geweld burgerwacht
(…) Erwin Koenen, vicevoorzitter van politievakbond ACP noemt het jagen op verdachten met helikopters en honden onacceptabel. ,,Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en de overheid. Dit is een vorm van eigenrichting die we niet moeten willen in een rechtsstaat. We zijn blij met buurt-WhatsAppgroepen en betrokken burgers, maar dit gaat ons toch echt te ver.” (…)

Blik op nieuws: ACP bang voor burger knokploegen
(…) Vice-voorzitter van de ACP Erwin Koenen: “Dat de politie samenwerkt met burgers die als extra ogen en oren van de politie fungeren is zeer relevant. Positieve voorbeelden genoeg daarvan.” Hij waarschuwt echter wel voor een te nadrukkelijke samenwerking met een burgerwacht zoals in Kootwijkerbroek. “Zo’n burgerwacht kan haar optreden en eventueel aangewend geweld gaan legitimeren met het argument dat zij samenwerken met de politie, terwijl daar geen enkel recht aan kan worden ontleend.” (…)

BNR: ‘Burgerwachten overschrijden de grens bij geweld’
(…) Volgens Erwin Koenen, vice voorzitter van de Politievakbond ACP, is het goed wanneer burgers de politie bijstaan door de extra ogen en oren op straat te willen zijn, maar wordt de grens overschreden wanneer burgers  geweld gaan gebruiken.’Die hulp heeft de politie ook nodig, maar we willen dat soort escalaties voor zijn.’  Beluister ook de audio-stream.

NU.nl: politievakbond waarschuwt voor burgerwacht als knokploeg
(…) Politievakbond ACP waarschuwt dat sommige burgerwachten in ons land meer het karakter dreigen te krijgen van een knokploeg. Het gebruik van geweld is een “monopolie van de politie” en dat wordt door dergelijke groepen ondergraven, aldus vicevoorzitter Erwin Koenen. (…)

PowNed‘Burgerwacht grijpt te hard in’
(…) vicevoorzitter van politievakbond Erwin Koenen: “Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en de overheid. Dit is een vorm van eigenrichting die we niet moeten willen in een rechtsstaat. We zijn blij met buurt-WhatsAppgroepen en betrokken burgers, maar dit gaat ons toch echt te ver.” (…)

Ook in andere media zoals TubantiaDe Stentorde Limburgerde TelegraafRD en op Een Vandaag was er berichtgeving.

Erwin Koenen actueel op Twitter

Erwin Koenen in Politiebericht ACP

Erwin Koenen is tijden de Algemene Vergadering op 31 augustus jl. officieel benoemd tot dagelijks bestuurder en vice-voorzitter van de Politievakbond ACP. Na zijn dienstjaren bij de politie wed Erwin gemeenteseretaris/algemeen directeur. Eeerst zes jaar in de gemeente Vlist en de laatste acht jaar bij de gemeente Werkendam. Deze bestuurlijke ervaring brengt hij mee in zijn nieuwe baan bij de ACP.

Erwin Koenen benoemd tot ACP-bestuurder: ‘Verbinden, vrijwilligers motiveren en nieuwe aanwas stimuleren’

Erwin Koenen is tijdens de Algemene Vergadering op 31 augustus officieel benoemd tot bestuurder vereniging en dienstverlening van de ACP. Ook is hij in die functie vice-voorzitter. Zijn start bij de ACP voelt naar eigen zeggen als terugkomen op een vertrouwd nest. Erwin werkte twintig jaar bij de politie en was in die tijd onder andere actief als individueel belangenbehartiger en afdelingsbestuurder voor onze vakbond.

lees verder

 

Politieagent niet langer direct verdachte na geweldgebruik

Een geweldige stap vooruit voor alle politiemensen die met geweld te maken kunnen krijgen!! Erwin Koenen

Politieagenten krijgen voortaan niet meer automatisch het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik. Een feitenonderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden komt daarvoor in de plaats. Dit is de kern van een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat vandaag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM).

De maatregelen vloeien voort uit de stelselherziening geweldsaanwending opsporingsambtenaar. Dit traject is in gang gezet naar aanleiding van knelpunten in de procedures rondom het onderzoek en de afdoening van geweldgebruik door politieagenten. Uitgangspunt is om recht te doen aan en meer rekening te houden met de speciale – en vaak kwetsbare – positie van de politieagent, aldus Van der Steur. Deze is niet alleen bevoegd geweld te gebruiken, maar in situaties waarin een ander kan terugtreden om te voorkomen dat hij geweld zal moeten gebruiken om zichzelf te verdedigen, wordt van een politieagent juist ook verwacht dat hij in die situatie optreedt en actie onderneemt. Het wetsvoorstel garandeert ook dat goed en gedegen onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het gebruik van geweld en naar de vraag of volgens de regels is gehandeld.

De minister wil de opsporingsambtenaar niet buiten het strafrecht houden. Wél vindt hij dat de huidige algemene delictsomschrijvingen (mishandeling of doodslag) onvoldoende zijn toegespitst op situaties waarin de politieagent handelt uit hoofde van zijn taak.

Als een politieagent nu wordt vervolgd omdat hij de regels van zijn geweldsinstructie heeft overtreden, is dat voor dezelfde delicten als iemand die niet bevoegd is geweld te gebruiken. Maar de politieagent bevindt zich  in een andere situatie, omdat hij heeft gehandeld uit hoofde van zijn taak en bevoegdheid. Daarom komt er een nieuwe, op de politieagent toegesneden delictsomschrijving, die schending van de geweldsinstructie strafbaar stelt. Deze omschrijving biedt meer ruimte voor een passende reactie op geweldgebruik door een politieagent dan vervolging voor een algemeen geweldsdelict, zoals nu het geval is. Op schending van de geweldsinstructie komt een maximum gevangenisstraf van drie jaar te staan, maar dan moet er wel sprake zijn van een dodelijke afloop. In de geweldsinstructie staan regels over hoe en wanneer geweld mag worden gebruikt.

 

 

Erwin Koenen

ICT de deur uit

Werkendam heeft zijn ICT aan huisleverancier Centric overgedragen. Algemeen directeur Erwin Koenen tegen Binnenlands bestuur: “We zijn in één keer overgegaan. We wilden niet versnipperd migreren, maar alle applicaties inclusief de onderlinge afhankelijkheden in één keer migreren. Wij hebben geen servers meer in huis waar applicaties of databases op draaien, alles is de deur uit.”

Er zijn wat minimale aanloopproblemen, maar Werkendam is zonder meer tevreden. Het grote voordeel is dat de gemeente niet meer te maken heeft met tientallen leveranciers, maar slechts met eentje.

http://www.digital.nl/nieuws/20130904-gemeenten-omarmen-cloud

Zaakgerichte overheid

Drs Erwin Koenen is ruim 30 jaar werkzaam binnen overheden en de laatste 13 jaar binnen gemeenten. Hij heeft zich daarbij vooral gericht op grotere ontwikkeltrajecten die allen gekenmerkt worden door een focus op klanten en dienstverlening. Sinds 2006 is hij algemeen directeur / gemeentesecretaris in Werkendam en heeft hier vele projecten succesvol geïmplementeerd waaronder het in de Cloud zetten van de totale ICTomgeving en ZaakgerichtWerken met een bigbang. Hij studeerde Bestuurkunde en Recht. Hij weet veranderingsprocessen doelgericht aan te sturen. Medewerkers worden uitgedaagd het beste uit zichzelf naar boven te halen en met elkaar krachten te bundelen om de organisatie naar een excellent niveau te stuwen.

http://www.ckc-seminars.nl/Event/zaakgerichte_overheid/2014/NL/Page/622

 

 

GovUnited

Een belangrijke ontwikkeling binnen de overheid is op dit moment de e(lektronische) dienstverlening. Deelnemende gemeenten hebben samen met GovUnited, waar Erwin Koenen bestuursvoorzitter van is, grote stappen gezet in deze ontwikkeling.

GovUnited
GovUnited is een samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van de e-overheid. Deelnemers bundelen kennis en expertise, organiseren de inkoopvraag en stimuleren elkaar tot innovatie.

GovUnited bestaat uit 19 kleine en (middel)grote gemeenten: van Aa en Hunze en Westerveld tot Utrecht en Nijmegen. Het gezamenlijk aantal inwoners van deze “GovUnited-gemeenten” bedraagt bijna 1,2 miljoen.

Software Suite
GovUnited maakt gebruik van een software suite die wordt geleverd door GreenValley. Deze suite bevat onder andere de website, antwoordportaal, zaaksysteem, e-loket en de e-formulieren. Meer informatie over de software suite van GovUnited treft u op http://www.greenvalley.nl/Cases/GovUnited

Centric Jaarverslag 2013

In het Jaarverslag Centric 2013 zegt Erwin Koenen, algemeen directeur gemeente Werkendam:

“We zijn al jaren geleden tot de conclusie gekomen dat wij als gemeente te klein zijn om alle ICT in huis te houden. Het voordeel van de huidige oplossing ten opzichte van een samenwerkingsverband met andere gemeenten is dat we geen compromissen hoeven te sluiten. Centric is een professionele partij waarmee we een puur zakelijke relatie onderhouden. Centric is verantwoordelijk voor de hele omgeving waardoor we nu een aanspreekpunt hebben. Hier past het woord ‘ontzorgen’.”

Het volledige artikel leest u op:
https://view.publitas.com/centric/centric-publieksverslag-2013-gedeeld-succes/page/42-43

3D dialogen Blommensteingroep

3D Dialogen: Uitbesteding

Samenwerken in de uitvoering van Belastingen, ICT, Werk & Inkomen

Datum: 26 mei 2014
Locatie: Hotel Des Indes, te Den Haag

In het verlengde van de 3D’s en de toenemende complexiteit van de bedrijfsvoering verkennen verschillende gemeenten de mogelijkheden van samenwerking én uitbesteding van de uitvoering van publieke taken. De tendens hierbij is om eerst (en vooral) te kijken naar samenwerkingspartners binnen de lokale en regionale overheden, maar enkele pionierende gemeenten hebben ook de stap naar de markt gezet. Tijdens de 1e uit een reeks van drie kleinschalige en besloten dinerdialogen rondom krachtenbundeling in de uitvoering van publieke taken, verkennen we de mogelijkheden, overwegingen en argumentaties achter verschillende vormen van uitbesteding en samenwerking op het gebied van belastingen, werk & inkomen en ICT binnen de lokale overheid.

Gesprekspartners zijn o.a.;

Sandra Vermeer, Directeur Bedrijfsvoering, Gemeente Hilvarenbeek
Bert Groeneveld, Directeur, GBLT
Piet van Mourik, Directeur, Stichting De Regisserende Gemeente
Marcel van Bijnen, Algemeen Directeur, Drechtsteden
Jan Fraanje, Gemeentesecretaris, Gemeente Boxtel
Erwin Koenen, Gemeentesecretaris, Gemeente Werkendam
Freek Compagne, Gemeentesecretaris, Gemeente Waalre
Simon Does, Chief Information Officer, Gemeente Arnhem
Ans Leloux, Gemeentesecretaris, Gemeente Steenbergen
Ton Hillen, Lid Raad van Bestuur, Heijmans

Meer informatie treft u op: http://www.blommesteingroep.nl/spreker-informatie/erwin_koenen-3115/