Positieve psychologie in relatie tot coaching

De positieve psychologie is een uitbreiding op de ‘”traditionele” psychologie, die primair gericht is op het ontdekken en genezen van psychische problemen. De positieve psychologie biedt tegenwicht aan de preocupaties van klinische psychologie met vooral aandacht voor pathologie. Ervaringen uit de psychologie kunnen ook worden gebruikt om mensen sterker te maken om een plezierig en zinvol leven te leiden.

Bij coaching gebruiken we de inzichten uit de positieve pyschologie om mensen sterker te maken en hun doelen, zowel privé als zakelijk, te realiseren.

 

From fixing what’s wrong, to building what’s strong zie https://www.positieve-psychologie-opleiding.nl/
Positieve psychologie heeft de laatste 15 jaar enorm aan terrein gewonnen binnen de psychologische wetenschap. Daar waar de traditionele psychologie zich voornamelijk bezig houdt met het verminderen van pathologie, dysfuncties en tekortkomingen, richt de positieve psychologie zich juist op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en vaardigheden.

De wetenschap laat in toenemende mate zien dat de traditionele, probleem georiënteerde visie op het menselijk functioneren ontoereikend is en in sommige gevallen zelfs een averechts effect heeft. Onderzoek laat bovendien zien dat het versterken van positieve kwaliteiten, zoals dankbaarheid en optimisme, niet alleen leidt tot een afname in psychische problematiek, maar tegelijkertijd de veerkracht vergoot. Hierdoor wordt de kans op terugval kleiner. Binnen de positieve psychologie wordt echter niet naar het positieve gekeken zonder erkenning van negatieve aspecten van het leven, zoals pijnlijke emoties, falen en andere problemen. Juist de erkenning van het negatieve en het positieve resulteert in een completer beeld van het menselijk functioneren.

De kennis en technieken uit de positieve psychologie kunnen direct gebruikt worden in een klinische context alsook bij mensen zonder specifieke klachten om:

  • meer veerkracht (resilience) te ontwikkelen
  • persoonlijke waarden te identificeren en gedrag volgens deze waarden te bevorderen
  • een meer effectieve relatie tot problemen te ontwikkelen
  • algemeen welzijn (geluk) blijvend te vergroten