Citaat van de maand mei

“Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus).” Volgens Ellis* ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

*Albert Ellis (1913-2007) is de grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie (RET).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rationeel-emotieve_therapie